نصب شبرنگ درب سردخانه کارخانه شهر لبنیات میهن

نصب شبرنگ درب سردخانه کارخانه شهر لبنیات میهن

9 خرداد1396
نصب شبرنگ درب سردخانه کارخانه شهر لبنیات میهن

نصب شبرنگ درب سردخانه های میهن در شهر لبنیات به تعداد حدودا 50 عدد

نظرات
4.6 /5 20 5 1
ارسال نظر